FWO senior onderzoeksproject 2020

Anne Breitbarth en Mark Janse hebben een FWO senior onderzoeksproject verworven getiteld “Transitiviteitsopposities in een diachroon-typologisch perspectief: Labiele werkwoorden in de geschiedenis van de Indo-Europese talen” (482.394,33 EUR). Vanaf 1/1/2021 zal onze collega Leonid Kulikov als senior postdoc op het project tewerk gesteld worden.

 

Anne Breitbarth and Mark Janse have obtained an FWO senior research project entitled “Transitivity oppositions in a diachronic typological per­spective: Labile verbs in the history of the Indo-European languages” (482.394,33 EUR). From 1/1/2021 our colleague Leonid Kulikov will be employed as senior postdoc on the project.